Gebeurtenis

Opgraving Sint-Elisabethbegijnhof

archeologische opgravingen
ID
1072995
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072995

Beschrijving

Het onderzoek is het gevolg van het plan om de conventen op het plangebied om te vormen tot verschillende woningen. De gebruikte opgravingsstrategie is afhankelijk van de soort ingreep in de bodem.

De afgebakende zones waar clusters met septische putten worden aangelegd worden beschouwd als opgravingen van sites met complexe verticale stratigrafie. De afgebakende zones omvatten volledig te onderzoeken opgravingsputten.

De heraan te leggen vloerniveaus worden integraal opgegraven – tot op een diepte van 25 cm. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn de registratie van alle verschillende vloerniveaus (met absolute en relatieve datering en chronologie), het opsporen van verdwenen bouwelementen
(mogelijk voor oudere bouwfasen) en het opsporen van mogelijke sporen die het begijnhof voorafgaan.

Er werden 4 werkputten aangelegd voor een totale oppervlakte van 25 m².

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: TERRYN B., VANOVERBEKE R. & VAN REMOORTER O. 2020: Eindverslag opgraving Gent Sint-Elisabethbegijnhof - Deel Oost. BAAC Vlaanderen Rapport Nr. 1419, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Begijnhofdries 25-32, Edmond Boonenstraat 2-6, Hippoliet Lammensstraat 2-4 (Gent)
Het onderzoek is het gevolg van het plan om de conventen op het plangebied om te vormen tot verschillende woningen. Er werden sporen en vondsten aangetroffen die dateren vanaf de late middeleeuwen. Echter zijn de verzamelde gegevens te verspreid en te fragmentair om concrete uitspraken te doen over de conventen en het begijnhof. 


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Sint-Elisabethbegijnhof [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072995 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.