Gebeurtenis

Opgraving Sprietstraat

archeologische opgravingen
ID
1073001
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073001

Beschrijving

In het kader van de geplande werken voor de inrichting van een verkaveling voerde een archeologisch team van Monument Vandekerckhove nv een archeologische opgraving uit op het terrein. Voor het onderzoek werd het terrein ingedeeld in drie werkputten die achtereenvolgens werden onderzocht.

Voor de aanleg van de verschillende archeologische vlakken werd gebruik gemaakt van een rupskraan waarna de vlakken manueel werden opgeschaafd.

Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bronnen

Bron: BOECKSTEYNS A. 2020: Archeologische opgraving Ardooie Sprietstraat (prov. West-Vlaanderen). Verslag van resultaten, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sprietstraat (Ardooie)
De opgraving is het gevolg van de geplande werken voor de inrichting van een verkaveling te Ardooie. De vondsten omvatten twee houtskoolmeilers uit de late ijzertijd - vroege Romeinse periode, sporen van een woonerf uit de volle middeleeuwen en twee grachten uit de late- of post-middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Sprietstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073001 (Geraadpleegd op )