Gebeurtenis

Toevalsvondst Prieelstraat 15

toevalsvondsten
ID
1073002
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073002

Beschrijving

Op 15 november 2019 kwam bij het agentschap Onroerend Erfgoed een melding binnen van een toevalsvondst ter hoogte van de Prieelstraat te Asse. Bij graafwerken voor de aanleg van de fundering voor een nieuw appartementsgebouw waren verscheidene kuilen aangetroffen. In enkele hiervan was vondstmateriaal aanwezig. Na evaluatie ter plaatse door de verantwoordelijke archeoloog van het agentschap Onroerend Erfgoed werd in samenspraak met de zakelijkrechthouder beslist om de sporen te registreren. Er werd in totaal ca. 650 m2 onderzocht. Het terreinwerk en de rapportage van dit archeologisch onderzoek werd uitgevoerd door een team archeologen van BAAC Vlaanderen bvba, dat voor dit project werd aangesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed.
De volledige oppervlakte van het terrein was reeds afgegraven door de aannemer. Er werd beslist om niet verder te verdiepen, maar dit eerste werkniveau als niveau voor het archeologisch vlak te nemen. Het volledige vlak werd opgeschaafd (met uitzondering van de zones met stort/vervuilde grond) en de aangetroffen sporen werden geregistreerd (gefotografeerd en beschreven) en vervolgens gecoupeerd. Een aantal relevante sporen werd ook bemonsterd alvorens deze werden afgewerkt (met name de tweede helft uitgehaald).

Auteurs :  Moens, Jan
Datum  :

Bronnen

Bron: DE CLEER S, JANSSENS N. & J. MOENS 2019: ASSE PRIEELSTRAAT 15 (VLAAMS-BRABANT) Archeologierapport van een toevalsvondst.
Type: literatuur
Datum:

Bron: https://id.erfgoed.net/dossiers/2661
Type: vondstmelding
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Prieelstraat 15 (Asse)
Naar aanleiding van een toevalsvondst werden in het onderzoeksgebied tientallen leemextractiekuilen aangesneden daterend in de volle, late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Daarnaast werden ook enkele greppels alsook een 15de-16de-eeuwse baksteenoven aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Toevalsvondst Prieelstraat 15 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073002 (Geraadpleegd op )