Gebeurtenis

Opgraving Aarschot Martelarenstraat

onderzoek van gewervelde diersoorten, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen
ID
1073003
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073003

Beschrijving

Opgraving naar aanleiding van de renovatie van een historische gevel en de bouw van een nieuw appartementsblok met een handelspand op het gelijkvloers en een ondergrondse parking.  Er werd een oppervlakte van 280m² opgegraven. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: BELDE G., DIRIX E. 2020: Een laatmiddeleeuws erf langs de Demer in Aarschot, ABO archeologische rapporten 1048, Aartselaar.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Capucienenstraat, Martelarenlaan (Aarschot)
Archeologisch vooronderzoek en opgraving. De archeologische opgraving werd uitgevoerd in één werkput en werd in drie vlakken onderzocht. In totaal werden 102 sporen aangetroffen. Het sporenbestand bestond uit grondsporen en bakstenen structuren, waaronder kelders en een waterput. Daarnaast werden er tevens twee waterputten aangetroffen opgebouwd in ijzerzandsteen. Binnen de grondsporen kon onder meer, een ophogingspakket, een gracht en afvalkuilen onderscheiden worden. 


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Aarschot Martelarenstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073003 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.