Gebeurtenis

Toevalsvondst Nieuwstraat-Kalkoven

toevalsvondsten
ID
1073004
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073004

Beschrijving

Op 11 februari 2020 kwam bij het agentschap Onroerend Erfgoed een melding binnen van een toevalsvondst ter hoogte van het kruispunt van de Nieuwstraat en Kalkoven te Asse. Bij graafwerken voor de aanleg van de fundering voor een nieuw appartementsgebouw waren verscheidene kuilen aangetroffen. In enkele hiervan was vondstmateriaal aanwezig. Na evaluatie ter plaatse door een verantwoordelijke van het agentschap Onroerend Erfgoed werd in samenspraak met de zakelijkrechthouder beslist om de sporen te registreren.

Er werd in totaal ca. 2823 m2 onderzocht. Het terreinwerk en de rapportage van dit archeologisch onderzoek werd uitgevoerd door een team
archeologen van BAAC Vlaanderen bvba, dat voor dit project werd aangesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed. De volledige oppervlakte van het terrein was reeds op verschillende niveaus afgegraven door de aannemer. Voor het grootste deel van het terrein werd beslist dit werkniveau als
niveau voor het archeologisch vlak te nemen. Enkel in het noordoostelijke deel van het plangebied werd nog een zone van ca. 200 m² met een minigraver afgegraven. Voor het noordelijke stuk van dit machinaal afgegraven vlak werd beslist nog een tweede archeologisch niveau aan te leggen. Het volledige vlak werd opgeschaafd (met uitzondering van een centrale zone die reeds tot een diepte van 2 m was verstoord door de uitgevoerde werken) en de aangetroffen sporen werden geregistreerd (gefotografeerd en beschreven) en vervolgens gecoupeerd. Een aantal relevante sporen werd ook bemonsterd alvorens deze werden afgewerkt (met name de tweede helft uitgehaald). 

Auteurs: Moens, Jan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: SCHYNKEL E. , JANSSENS N. & J. MOENS 2020: ASSE NIEUWSTRAAT-KALKOVEN (VLAAMS-BRABANT) Archeologierapport van een toevalsvondst.
Type: literatuur
Datum:

Bron: https://id.erfgoed.net/dossiers/3522
Type: toevalsvondst (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kalkoven, Nieuwstraat (Asse)
Naar aanleiding van een toevalsvondst werden verscheidene sporen aangesneden waaronder: kuilen, greppels, kelders en/of cisternes, waterputten, een baksteenoven en enkele krengbegravingen. Op basis van het vondstenmateriaal zijn de sporen en restanten te dateren in de volle en late middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Toevalsvondst Nieuwstraat-Kalkoven [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073004 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.