Gebeurtenis

Opgraving toevalsvondst Sint-Angela-instituut

toevalsvondsten, archeologische opgravingen
ID
1073005
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073005

Beschrijving

Naar aanleiding van restauratiewerken in de feestzaal van het Sint-Angela-instituut en het aanleggen van sleuven voor nutsleidingen werden muurfunderingen aangetroffen. Deze werden als  toevalsvondst gemeld. Er werd een onderzoek uitgevoerd op 29/07/2017. Al de zichtbare funderingen werden opgeschoond en ingemeten. Er werden geen vondsten aangetroffen en de muurfunderingen bleven in situ bewaard.

Auteurs :  Vynckier, Geert
Datum  :

Bronnen

Bron: PEETERMANS S. & G. VYNCKIER 2021: Een toevalsvondst in het Sint-Angela-instituut in de Kruineikenstraat 5b te Tildonk-Haacht (Vlaams-Brabant). Eindverslag van een toevalsvondst. Brussel
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kruineikestraat 5 (Haacht)
Bakstenen muurrestanten waarschijnlijk te dateren tussen 17de -19de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving toevalsvondst Sint-Angela-instituut [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073005 (Geraadpleegd op )