Gebeurtenis

Toevalsvondst Klapstraat

archeologische opgravingen, toevalsvondsten
ID
1073006
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073006

Beschrijving

Op 28 oktober 2017 kwam bij het agentschap Onroerend Erfgoed een melding binnen van een toevalsvondst ter hoogte van de Klapstraat in Aalst. Bij graafwerken ten behoeve van de uitbreiding van het Sint-Jozefscollege werden verschillende archeologische sporen en vondsten opgemerkt. Een evaluatie op het terrein door de verantwoordelijke archeoloog van het agentschap maakte duidelijk dat het om een grote hoeveelheid zeer waardevolle sporen en vondsten ging, die een registratie noodzakelijk maakte. In het kader van een raamovereenkomst tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en het Vlaams Erfgoed Centrum bvba (VEC) werd een team van archeologen van het VEC aangesteld om het onderzoek uit te voeren onder begeleiding van het agentschap. Alle aangetroffen sporen werden geregistreerd en volledig opgegraven. Een selectie is bemonsterd voorĀ natuurwetenschappelijk onderzoek.

Auteurs: Moens, Jan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: MOENS J., DE GROOTE K., JENNES N., LENTACKER A., 2019: COOREMANSLAAT- EN POSTMIDDELEEUWSE SPOREN AAN DE KLAPSTRAAT TE AALST (OOSTVLAANDEREN) Archeologierapport van een toevalsvondst
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:

Bron: https://id.erfgoed.net/dossiers/215
Type: toevalsvondst (archeologieportaal)
Datum:

Bron: DE GROOTE K., MOENS J., JENNES N., LENTACKER A., ERVYNCK A., COOREMANS B., DEFORCE K. & WOUTERS W. 2021: Laat- en postmiddeleeuwse sporen aan de Klapstraat te Aalst (Oost-Vlaanderen): Eindverslag van een toevalsvondst, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 182, agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Klapstraat (Aalst)
Naar aanleiding van een toevalsvondst werden verscheidenen sporen en structuren aangesneden waaronder: een greppel, leemextractiekuilen, waterputten en baksteen kelders. Op basis van het vondstenmateriaal zijn deze te dateren in de periode tussen de volle middeleeuwen en nieuwste tijden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Toevalsvondst Klapstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073006 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.