Gebeurtenis

Toevalsvondst Klapstraat

toevalsvondsten
ID
1073006
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073006

Beschrijving

Op 28 oktober 2017 kwam bij het agentschap Onroerend Erfgoed een melding binnen van een toevalsvondst ter hoogte van de Klapstraat in Aalst. Bij graafwerken ten behoeve van de uitbreiding van het Sint-Jozefscollege werden verschillende archeologische sporen en vondsten opgemerkt. Een evaluatie op het terrein door de verantwoordelijke archeoloog van het agentschap maakte duidelijk dat het om een grote hoeveelheid zeer waardevolle sporen en vondsten ging, die een registratie noodzakelijk maakte. In het kader van een raamovereenkomst tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en het Vlaams Erfgoed Centrum bvba (VEC) werd een team van archeologen van het VEC aangesteld om het onderzoek uit te voeren onder begeleiding van het agentschap. Alle aangetroffen sporen werden geregistreerd en volledig opgegraven. Een selectie is bemonsterd voorĀ natuurwetenschappelijk onderzoek.

Auteurs :  Moens, Jan
Datum  : 26-01-2021

Bronnen

Bron: MOENS J., DE GROOTE K., JENNES N., LENTACKER A., 2019: COOREMANSLAAT- EN POSTMIDDELEEUWSE SPOREN AAN DE KLAPSTRAAT TE AALST (OOSTVLAANDEREN) Archeologierapport van een toevalsvondst
Type: literatuur
Datum: 2019

Bron: https://id.erfgoed.net/dossiers/215
Type: vondstmelding
Datum: 28-10-2017


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Klapstraat (Aalst)
Naar aanleiding van een toevalsvondst werden verscheidenen sporen en structuren aangesneden waaronder: een greppel, leemextractiekuilen, waterputten en baksteen kelders. Op basis van het vondstenmateriaal zijn deze te dateren in de periode tussen de volle middeleeuwen en nieuwste tijden.