Gebeurtenis

Opgraving Kapellestraat

radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1073008
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073008

Beschrijving

De opdrachtgever plant een verkaveling over een oppervlakte van 2,85 hectare. De verkaveling betreft een ruim aantal loten met bijhorende wegenis, groenzone, buffer, pleingeheel, parkeergelegenheid en nutsvoorzieningen.

Het plangebied werd opgedeeld in 11 verschillende werkputten met een onderzochte oppervlakte van 20904m2. De bodem werd afgegraven met een rupskraan tot op het archeologisch relevante niveau, waar de sporen zichtbaar werden. Onmiddellijk na het uitgraven werden de aangetroffen sporen opgeschaafd, genummerd, gefotografeerd, beschreven en ingemeten. Ook enkele wandprofielen werden geregistreerd. Na registratie in het vlak werden de afzonderlijke sporen gecoupeerd met het oog op een verticale registratie en werden alle vondsten gerecupereerd. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: DERWEDUWEN N. 2020: Archeologische opgraving Wakken Kapellestraat (prov. West-Vlaanderen). Verslag van resultaten, Ingelmunster.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kapellestraat (Dentergem)
Het onderzoek is het gevolg van de geplande verkaveling in de Kapellestraat te Wakken. Tijdens de archeologische opgraving werden 380 sporen geregistreerd. De meerderheid betreffen (paal)kuilen, grachten, greppels maar ook een kringgreppel, twee (drenk)poelen en een brandrestengraf werden aangetroffen. De verschillende sporen en vondsten dateren vanaf de steentijd tot de Eerste wereldoorlog.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Kapellestraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073008 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.