Gebeurtenis

Opgraving Blankenbergse Steenweg

archeologische opgravingen
ID
1073017
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073017

Beschrijving

In het kader van de geplande werken voor de inrichting van een verkaveling te Sint-Pietersop-de-Dijk werd er een archeologische opgraving uitgevoerd op het terrein. Het gebied dat zal ontwikkeld worden is 3,8ha groot. Voorafgaand werd het terrein ingedeeld in zes werkputten (WP1 – WP6) die achtereenvolgens werden onderzocht. Deze afzonderlijke werkputten hebben een breedte van ca. 20m tot 25m.

In eerste instantie werden de even werkputten opgegraven, vervolgens werden de oneven werkputten onderzocht. Tijdens het uitgraven werd verdiept tot op het hoogste relevante archeologische niveau dat direct onder de graszoden aanwezig was.

Voor de aanleg van de verschillende archeologische vlakken werd gebruik gemaakt van een rupskraan waarna het vlak manueel werd opgeschaafd om de leesbaarheid te optimaliseren.

Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bronnen

Bron: MESTDAGH B. 2020: Archeologische opgraving Brugge Blankenbergse Steenweg (prov. WestVlaanderen). Verslag van resultaten eindverslag, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Blauwe Poort 328 (Brugge)
Er werd beslist om ter hoogte van de Blankenbergse Steenweg op de locatie van een gesloopte hoeve een opgraving uit te voeren binnen een zone van ca. 1,8ha. Dit terrein was omgeven door een gracht. Het betreft een woonerf waarbij de oudste bewoning binnen het plangebied gaat terug tot de 12de – 13de eeuw. De sporen omvatten onder meer grachten, poelen en bijgebouwen met vondsten uit aardewerk, glas, natuursteen, hout en begravingen van runderen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Blankenbergse Steenweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073017 (Geraadpleegd op )