Gebeurtenis

Opgraving Ouden Herreweg

archeologische opgravingen
ID
1073022
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073022

Beschrijving

De opdrachtgever plant op het terrein een verkaveling van 8 loten voor woningbouw. Voor de steentijdopgraving werden in eerste instantie een waarderende testvakkenfase uitgevoerd. Op basis van de resultaten daarvan wordt direct overgegaan tot een opgraving van de aangetroffen vuursteenclusters. Vervolgens wordt overgegaan tot de aanleg van een meetsysteem van vakken van 5 op 5 meter, die op hun beurt zijn onderverdeeld in eenheden van 0,5 m bij 0,5 m die dienen te worden opgegraven in niveaus van 10 cm. Per vak van 5 m bij 5 m worden in deze waarderende testvakkenfase gemiddeld 12,5 eenheden opgegraven en dit in een verspringend grid van 2,5 m op 2,5 m (wat neer komt op één
testvak om de anderhalve meter).

Voor de vlakgraving werd er gewerkt in vier werkputten.

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN HOECKE H., DEPAEPE I. & DEMOEN D. 2020: Eindverslag Opgraving Asper, Ouden Herreweg. BAAC Vlaanderen rapport nr. 1482, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Vooronderzoek Ouden Herreweg

Ouden Herreweg (Gavere)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ouden Herreweg (Gavere)
In het plangebied aan de Ouden Herreweg in Asper (Gavere) wordt een verkavelingsproject gepland. De opgraving vond plaats als een tweeledig onderzoek: een steentijdopgraving en een vlakgraving. Tijdens het steentijdonderzoek werden 5554 stuks vuursteen aangetroffen. Uit de vlakgraving werden sporen aangetroffen uit de ijzertijd/Romeinse periode, de late middeleeuwen en nieuwe tijd. De vondsten uit de vlakopgraving zoals productieslakken wijzen op een artisanale zone.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Ouden Herreweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073022 (Geraadpleegd op )