Gebeurtenis

Vooronderzoek kasteel Berlare

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, grondradaronderzoek, evaluerend terreinonderzoek, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling
ID
1073024
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073024

Beschrijving

De opdracht wordt uitgevoerd met een grondradar (GPR) die de gehele te onderzoeken zone zal afrijden in parallelle stroken. Deze techniek wordt gekozen omdat met deze techniek een veelvoud aan ondergrondse artefacten in hoge resolutie in kaart kan worden gebracht. Deze techniek is uitermate geschikt om afwijkende structuren onder tegels, asfalt en ongewapende beton en de grenzen tussen oppervlakkige lagen gedetailleerd te karteren. Alle bekomen GPR profielen worden samengevoegd tot een driedimensionaal volume van reflecties. Daaruit kunnen dieptedoorsneden gemaakt worden. Zo kan het laterale verloop van bepaalde ondergrondse fenomenen zichtbaar worden gemaakt en de diepte en signatuur van objecten en zones met afwijkende reflectiewaarden worden ingeschat. Elke inspectieput is 50x50cm groot en wordt op aangeven van de archeoloog verdiept tot
aan onderzijde aangetroffen fundering. Alle werkputten werden manueel uitgegraven. De bodem werd afgegraven tot op het archeologisch relevante niveau, waar sporen of een volgende laag zichtbaar werden. De resultaten van dit vooronderzoek worden geïntegreerd in het restauratiedossier teneinde restauratieopties beter te kunnen definiëren. 

Bron     : DIERCKX L. 2020: Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem. Verslag van resultaten. Eindverslag. Berlare Kasteeldomein (prov. Oost-Vlaanderen), Ingelmunster.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bronnen

Bron: DIERCKX L. 2020: Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem. Verslag van resultaten. Eindverslag. Berlare Kasteeldomein (prov. Oost-Vlaanderen), Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Dorp (Berlare)
Naar aanleiding van een geplande restauratie van het beschermde gebouw werd een archeologische vooronderzoek vanuit wetenschappelijke vraagstelling uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit een geofysisch grondradaronderzoek en 5 inspectieputten. De resultaten van dit onderzoek worden opgenomen in het restauratiedossier.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek kasteel Berlare [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073024 (Geraadpleegd op )