Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Merksplas Steenweg op Hoogstraten 152

landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1073026
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073026

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek vond plaats in twee zones. In de zuidwestelijke zone legde men 2 proefsleuven en 1 kijkvenster aan, wat overeenkomt met ca. 13,4% van de oppervlakte van deze deelzone. In de noordoostelijke zone bestond het onderzoek uit 5 proefsleuven en 3 kijkvensters, met een totale dekking van ca. 14,4% van de oppervlakte van deze deelzone.

Auteurs: Debruyne, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VAN BAVEL J. & VERRIJCKT J. 2021: Nota. Landschappelijk bodemonderzoek en proefsleuvenonderzoek. Merksplas, Steenweg op Hoogstraten 152, Rapport 532, Beerse.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Steenweg op Hoogstraten 152 (Merksplas)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwamen geen archeologisch relevante sporen noch vondsten aan het licht. Er zijn alleen recente verstoringen aangetroffen, die het gevolg zijn van landbouwactiviteiten zoals de aanleg van hooibergen en drainagebuizen, en 20ste-eeuwse percelering.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Merksplas Steenweg op Hoogstraten 152 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073026 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.