Gebeurtenis

Opgraving Torhoutsesteenweg 166

archeologische opgravingen
ID
1073028
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073028

Beschrijving

Het onderzoek is het gevolg van de sloop van de huidige fabrieksgebouwen waarna er een Lidl-filiaal gebouwd wordt. Rondom het winkelgebouw zal een ruime parking voor klanten worden aangelegd.

Op 14 en 18 november 2019 werd Fase 1 van het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit heeft toegelaten een concentratie van duidelijke sporen van landindeling aan te duiden in het zuidelijke gedeelte van het onderzoeksgebied. De aangetroffen archeologische sporen in de vorm van greppels en kuilen wijst op de aanwezigheid van mogelijke erfstructuren.

Op 12 en 13 december werd fase 2 van het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd ter hoogte van de gesloopte hangars. Hierbij werden centraal in het terrein ter hoogte van de voormalige bebouwing nog eens 5 lange sleuven aangelegd.

Tussen maandag 20 en donderdag 23 januari 2020 werd het vervolgonderzoek in de vorm van een vlakdekkende opgraving uitgevoerd. Op basis van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werd een zone van 4.300 m² afgebakend voor het vervolgonderzoek vooral in het zuiden van het projectgebied. Hierbij kwamen hoofdzakelijk natuurlijke en enkele antropogene sporen aan het licht, die in verband te brengen zijn met off-site
fenomenen. Het terrein bleek op bepaalde plaatsen tevens vrij grondig verstoord als gevolg van recente terreiningrepen. 

Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: PYPE P., COENAERTS J., JANSEN I. & D'HOOGHE G. 2020: Off-Site sporen van landindeling en sporen van paleo-windvallen langs de oever van de Moubeek. Vervolgonderzoek langs de Torhoutsesteenweg te Zedelgem (West-Vlaanderen), Gent.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Vooronderzoek Torhoutsesteenweg 166

Torhoutsesteenweg 166 (Zedelgem)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Torhoutsesteenweg 166 (Zedelgem)
Naar aanleiding van de sloop van de huidige fabrieksgebouwen en de bouw van een Lidl-filiaal werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De aangetroffen kuilen worden als natuurlijke sporen geïnterpreteerd en de greppels zijn duidelijk antropogeen. Er werden geen aanwijzingen aangetroffen voor een mogelijke datering.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Torhoutsesteenweg 166 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073028 (Geraadpleegd op )