Gebeurtenis

Opgraving Reepbrug

archeologische opgravingen
ID
1073029
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073029

Beschrijving

In het kader van de aanleg van een voetgangersbrug over de Leie, de bijbehorende omgevingsaanleg en aanleg van verharding en nutsleidingen op beide oevers werd op het terrein een archeologische opgraving uitgevoerd. Het projectgebied is ca. 6600m² groot.

De opgraving gebeurde binnen twee opgravingszones. Deze hadden een oppervlak van 650m² (zone 1) en 174 m² (zone 2). In beide zones werd er telkens één werkput aangelegd waarin de opgraving zou plaatsvinden. Het doel van deze opgraving was alle aanwezige archeologische sporen binnen deze begrenzingen van deze zones in kaart te brengen en te onderzoeken. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: GALLOO M. 2020: Archeologische opgraving. Verslag van resultaten. Eindverslag Kortrijk Reepbrug (prov. West-Vlaanderen), Ingelmunster.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Overleiestraat (Kortrijk)
De opgraving is het gevolg van de geplande werken rond de aanleg van een nieuwe voetgangersbrug ‘Reepbrug’ over de Leie, de bijbehorende landschapsaanleg en aanleg van verharding en nutsleidingen op beide oevers. Er werd slechts één archeologisch spoor uit eerste helft van de 20ste-eeuw aangetroffen en er zijn geen vondsten opgegraven.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Reepbrug [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073029 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.