Gebeurtenis

Opgraving Hazewindstraat

archeologische opgravingen, radiokoolstofdatering
ID
1073030
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073030

Beschrijving

Binnen de grenzen van het plangebied (10,7 ha), gelegen langsheen de Hazewindstraat te Kortemark, wordt een nieuwbouw gerealiseerd. De opdrachtgever plant op het terrein de aanbouw van een nieuwe serre, loods, buffervat en een hemelwaterput. De opgraving besloeg één zone met een totale oppervlakte van 2.337m², die verder onderverdeeld was in drie werkputten. Een werkput werd telkens in twee fasen afgegraven.

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: FREDRICK K. & VAN HOECKE H. 2020: Eindverslag Opgraving Kortemark, Hazewindstraat. BAAC Vlaanderen Rapport nr 1415, Gent.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hazewindstraat 10 (Kortemark)
Voor de realisatie van een nieuwbouw werd een archeologisch onderzoek opgestart. Er werden verschillende sporen en vondsten uit de late de ijzertijd aangetroffen. Voor de sporen gaat het voornamelijk om greppels en paalkuilen van bijgebouwen en voor de vondsten gaat het om handgevormd aardewerk. Het geheel kan mogelijk als een deel van een woonerf uit de ijzertijd geïnterpreteerd worden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Hazewindstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073030 (Geraadpleegd op )