Gebeurtenis

Opgraving Leernsesteenweg

zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1073031
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073031

Beschrijving

De initiatiefnemer wenste een terrein van 3978m² aan de Leernsesteenweg in Bachte-MariaLeerne (Deinze, Oost-Vlaanderen) te ontwikkelen. Op het plangebied werd de bouw van zes eengezinswoningen en één meergezinswoning met ondergrondse garage gepland. Voorafgaand aan deze ontwikkeling was het terrein als akker- of grasland in gebruik.

De oppervlakte van de onderzochte zone bedraagt 2538m² en is uitgevoerd als een vlakopgraving.

Auteurs :  De Logi & Hoorne bvba
Datum  : 20-01-2021

Bronnen

Bron: DE KREYGER F. & HOORNE J. 2020: Bachte-Maria-Leerne – Leernsesteenweg. Eindverslag archeologische opgraving. DL&H-rapport 45, Adegem.
Type: literatuur
Datum: 2020


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Leernsesteenweg (Deinze)
Aan de Leernsesteenweg in Bachte-Maria-Leerne stond de ontwikkeling van een terrein met een oppervlakte van 3978m² gepland, waarvan 2538m² onderzocht werd. Tijdens het vlakdekkend archeologisch onderzoek werden sporen uit de vroege middeleeuwen, waaronder een deel van een afgebakend erf, twee waterputten en twee inhumatiegraven, een mogelijk gebouw uit de nieuwe tijd en vondsten uit de eerste wereldoorlog aangetroffen.