Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Lostraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1073032
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073032

Beschrijving

Aanleg van vijf proefsleuven en één kruisvormige proefsleuf.

Auteurs :  Condor Archaeological Research bvba, Verhaert, Alde
Datum  :

Bronnen

Bron: DEVILLE T. & HOUBRECHTS S. 2021: Lostraat te Broechem. Proefsleuvenonderzoek. Condor Rapporten 616, Hasselt.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lostraat 24 (Ranst)
Een terrein van 4155 m² wordt bebouwd met vijf bouwblokken. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn vooral recente sporen of sporen uit de nieuwste tijd vastgesteld. Zeven archeologische sporen komen verspreid tussen de verstoringen voor, ze kunnen niet gedateerd worden. Er is geen opgraving uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Lostraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073032 (Geraadpleegd op )