Gebeurtenis

Opgraving Hofstede

palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1073034
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073034

Beschrijving

Het archeologisch onderzoek is het gevolg van het plan voor de ontwikkeling van een nieuwe bedrijvenzone in Alveringem. Het projectgebied kent een oppervlakte van 4370m2 en werd voor de goede werking opgedeeld in drie werkputten die opgegraven werden volgens een vlakopgraving.

De werkputten kenden respectievelijk een oppervlakte van 1450m2 (WP1), 1226m2 (WP2) en 1367m2 (WP3). De vlakken werden machinaal aangelegd tot op het archeologisch relevante niveau.

Auteurs :  ADEDE bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: DERWEDUWEN N., VERLEYSEN A. & VAN EYNDE M. 2020: Eindverslag Hostede te Alveringem (West-Vlaanderen). ADEDE Archeologisch Rapport 340, Gent.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hostede 1 (Alveringem)
Uit de vlakopgraving kwamen bewoningssporen in de vorm van minstens 1 tot mogelijk drie huisplattegronden met bijbehorende bijgebouwensporen uit de late ijzertijd tot de vroeg Romeinse periode. Het sporenbestand voor latere periodes (postmed) bestaat vooral uit greppelsystemen en leemwinningskuilen. Als vondstmateriaal is er enkel aardewerk aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Hofstede [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073034 (Geraadpleegd op )