Gebeurtenis

Opgraving Poekestraat

anthracologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, micromorfologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1073036
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073036

Beschrijving

De opdrachtgever plant op het terrein een verkaveling. De opgraving gebeurde aan de hand van een vlakopgraving waarbij 8 werkputten werden aangelegd voor een totale oppervlakte van 18.440 m². 

Sporen die bij een structuur horen, werden wel handmatig onderzocht. Een aantal uitzonderlijk grote sporen werden met de grote kraan gecoupeerd en afgewerkt. Hierbij werd vooral gelet op het schaafsgewijs afwerken en het uithalen van vondstmateriaal. Wanneer concentraties vondsten werden gedaan, werd even handmatig verder gewerkt. Alle sporen zijn ook afgewerkt. De greppels zijn met de minigraver schaafsgewijs uitgehaald. Bij de vermoede structuren is telkens actief geschaafd om bijhorende sporen op te zoeken. De structuren zijn ook alle bemonsterd voor daterend onderzoek. Uitzonderlijke kuilen zijn eveneens bemonsterd, voor daterend en botanisch onderzoek. De vermoede rootkuilen/-greppels zijn tevens bemonsterd voor micromorfologisch onderzoek. Er werd driemaal bronbemaling gelegd, één maal op de beek en op de drie waterputten.

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: DYSELINCK T. 2020: Eindverslag Opgraving Ruiselede, Poekestraat. BAAC Vlaanderen eindverslag nr. 1548, Gent
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Vooronderzoek Poekestraat

Poekestraat (Ruiselede)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Jasmijnstraat, Madeliefstraat, Poekestraat, Violetstraat (Ruiselede)
Naast de verwachte Romeinse sporen zijn sporen gevonden van een steentijdoccupatie, een occupatie in de late bronstijd, in de midden ijzertijd en de volle middeleeuwen. Geïsoleerde sporen konden waargenomen worden uit de late middeleeuwen, de Tweede Wereldoorlog en de 19de-20ste eeuw. Voor de vondsten gaat het voornamelijk om aardewerk, natuursteen, metaal, dierlijk bot en hout.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Poekestraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073036 (Geraadpleegd op )