Gebeurtenis

Opgraving Guido Gezellestraat

radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1073037
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073037

Beschrijving

Het gebied dat door de initiatiefnemer zal ontwikkeld worden is 6.016m² groot, waarbij nog 85m² moet worden bijgeteld voor een nieuwe HS-cabine en bijbehorende nutleidingen.

Op basis van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werd een zone van 2100 m² afgebakend voor het vervolgonderzoek in het zuiden van het projectgebied. Het onderzoeksgebied werd opgedeeld in twee putten tijdens de aanleg, zodat sporen op tijd konden worden geregistreerd in functie van uitdroging tijdens de zeer droge zomer. Gezien de beperkte grootte van het onderzoeksgebied werden alle sporen geregistreerd in werkput 1.

De uitgevoerde opgraving heeft 131 sporen opgeleverd van verschillende periodes, hoewel slechts weinig relevante sporen werden aangetroffen. Er konden geen duidelijke structuren of nederzettingen worden afgebakend. Omwille van recente bodemingrepen, wellicht als gevolg van de bouw van het schoolgebouw, bleek het bodemarchief binnen het onderzoeksgebied reeds vrij diep aangetast. Dit kwam ook al naar voren uit het vooronderzoek met ingreep in de bodem.

Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: COENAERTS J., NIJSSEN E. & PYPE P. 2020: Resten van inheems-Romeinse en postmiddeleeuwse landindeling en WO I-sporen te Geluwe (Prov. West-Vlaanderen). ABO archeologische rapporten 1045, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Guido Gezellestraat (Wervik)
De uitgevoerde opgraving heeft 131 sporen opgeleverd uit verschillende periodes vanaf de Romeinse tijd tot de nieuwste tijd, hoewel slechts weinig relevante sporen werden aangetroffen. Voor de vondsten gaat het voornamelijk over metaal en aardewerk.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Guido Gezellestraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073037 (Geraadpleegd op )