Gebeurtenis

Opgraving Hovenierstraat

palynologisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1073043
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073043

Beschrijving

In het plangebied aan de Hovenierstraat te Wervik wordt een verkavelingsproject van 3.049 m² (vijf bouwloten en een nieuwe wegenis) gepland. Wegens veiligheidsredenen bedroeg het oppervlakte van het terrein uiteindelijk 2.595 m².

De opgravingszone aan Wervik Hovenierstraat werd opgegraven in drie werkputten (Plan 6): WP 1 (594 m²), WP 2 (1.272 m²) en WP 3 (724 m²). Hiervoor werd gekozen zodat de omvang van de werkputten niet té groot was, zodat de sporen niet te lang onderworpen zijn aan degradatie door mogelijke regen of vorst. Er werd in de meeste werkputten slechts één vlak aangelegd, enkel indien bij aantreffen van sporen onder dit niveau (bijvoorbeeld door het zetten van coupes) werd een tweede vlak aangelegd, als controle.

In de werkputten zijn in het totaal 361 sporen aangetroffen en werden 156 vondstnummers uitgedeeld tijdens de opgraving, voor vondstmateriaal en stalen. Het vondstmateriaal is onder te verdelen in acht vondstcategorieën: aardewerk, bouwceramiek, metaal, slak, natuursteen, glas, bot en organisch materiaal.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: DYSELINCK T. & VAN HOECKE H. 2020: Eindverslag Opgraving Wervik, Hovenierstraat. BAAC Vlaanderen eindverslag nr 1591, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Vooronderzoek Hovenierstraat

Hovenierstraat (Wervik)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hovenierstraat (Wervik)
Tijdens de vlakopgraving werden sporen aangetroffen afkomstig vanaf de Romeinse tijd tot de Eerste Wereldoorlog. Uit de Romeinse periode zijn twee brandrestengraven teruggevonden, uit de late middeleeuwen stamt de potstal en zijn afwateringsgreppel en een laatste occupatiefase wordt vertegenwoordigd door een bomkrater en een granaatinslag uit de Eerste Wereldoorlog.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Hovenierstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073043 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.