Gebeurtenis

Opgraving Kaaistraat

radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1073044
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073044

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te Kaaistraat 17 Ieper, gelegen binnen een archeologische zone werd een archeologisch onderzoek opgestart. De opgraving gebeurde aan de hand van een werfbegeleiding.

De werfbegeleiding gebeurde gefaseerd in functie van de werken over drie zones. Er werd gestopt met graven eens een archeologisch interessant niveau werd aangetroffen. Dit niveau werd dan manueel opgeschoond waarna alle sporen en structuren per niveau gedetailleerd werden beschreven,
ingemeten en gefotografeerd.

Tijdens dit onderzoek werden een eerder beperkte hoeveelheid vondstenmateriaal ingezameld. Het betreft hier de materiaalcategorieën aardewerk,
metaal en bouwmateriaal. Er werden in totaal 101 aardewerkfragmenten, 2 metalen objecten en enkele fragmenten dierlijk bot ingezameld.

Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bronnen

Bron: WEYTS L. & VANHOUTTE C. 2020: Archeologische opgraving Ieper - Kaaistraat 17 (prov. West-Vlaanderen). Archeologische opgraving archeologierapport, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kaaistraat 17 (Ieper)
De aangetroffen sporen tijdens de vlakopgraving duiden op een bewoningsgeschiedenis die minstens teruggaat tot de late middeleeuwen. De oudste aanwezigheid dateert uit de 11de - 13de eeuw in de vorm van een open riool. Langs de noordelijke zijde van het plangebied werd een monumentale muur aangetroffen waarbij het waarschijnlijk om de zuidelijke muur van de Sint- Niklaaskapel gaat. Ook de aangetroffen massieve bakstenen waterput kan mogelijk in verband gebracht worden met deze fase. 


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Kaaistraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073044 (Geraadpleegd op )