Gebeurtenis

Opgraving R4 carpoolparking

archeologische opgravingen
ID
1073047
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073047

Beschrijving

Tijdens het onderzoek zijn vier werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 3361 m².

Het vlak werd aangelegd in de top van de C-horizont of de B-horizont. Om de aangetroffen kringgreppel in zijn geheel te kunnen onderzoeken, is werkput 2 richting het westen uitgebreid, nadat werkput 4 volledig was afgewerkt. Ter hoogte van de kringgreppel is ook een tweede vlak aangelegd, om de paalsporen in en onder de greppelvulling goed op te kunnen sporen. Het archeologische vlak is onder begeleiding van de veldwerkleider machinaal aangelegd door een kraan op rupsbanden met een gladde bak met een breedte van 2 m. Tijdens de aanleg van het vlak zijn vondsten in vakken van 5 bij 5 m verzameld. Waar nodig is het vlak manueel opgeschaafd om de leesbaarheid te bevorderen. De sporen zijn meteen ingekrast en voorzien van een spoornummer. Vervolgens zijn het vlak en de sporen digitaal ingemeten en uitvoerig beschreven met behulp van een robotic Total Station (rTS). Daarnaast zijn op regelmatige afstanden vlak- en maaiveldhoogtes ingemeten. De aangetroffen grondsporen zijn met de hand gecoupeerd. Alle antropogene sporen zijn gefotografeerd, ingetekend (schaal 1:20) en beschreven. Het restant van de gecoupeerde sporen is vervolgens al schavend afgewerkt.


Voor het fysisch geografisch onderzoek zijn in de werkputten op regelmatige afstanden profielkolommen gedocumenteerd. De kolommen zijn handmatig opgeschaafd en vervolgens ingekrast. De lithologische lagen zijn gedocumenteerd, alsook de archeologisch relevante lagen zoals vegetatiehorizonten, cultuurlagen en sporen.


Het pollenonderzoek richt zich op deze sterk humeuze sporen: kuil KL01 en de kringgreppel KG01. Op basis van de resultaten werd een  landschapsreconstructie voor de bronstijd voorgesteld.

 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: HAZEN P.L.M. 2020: Wonen in de schaduw van een grafheuvel Een archeologische opgraving aan de R4 Carpoolparking te Destelbergen, Geel.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Dendermondesteenweg (Destelbergen)
Tijdens de opgraving zijn binnen een relatief kleine onderzoekszone sporen opgetekend uit de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd. Dit laat zien dat het gebied langdurig een geschikte locatie is geweest voor bewoning en begraving.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving R4 carpoolparking [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073047 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.