Gebeurtenis

Opgraving Paardestraat

zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1073048
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073048

Beschrijving

In totaal wordt een verkaveling van 57 loten gerealiseerd, samen met wegenis alsook een gescheiden rioleringsstelsel. In de verkaveling wordt tevens groenaanleg voorzien. Er werd in totaal 3070,994 m² afgegraven aan de hand van een vlakopgraving.

De volledig op te graven zone werd onderverdeeld in 4 werkputten. Werkput 1 had een totale oppervlakte van 502,47 m², werkput 2 een oppervlakte van 700,83 m², werkput 3 een totale oppervlakte van 352,91 m² en werkput 4 als laatste had een totale oppervlakte van 1411,37 m². De uitgraving van elke werkput gebeurde in twee fases. Er werden 125 spoornummers uitgeschreven.

Er werden stalen genomen in functie van het natuurwetenschappelijk onderzoek.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: LEFERE M., POLFLIET B. & SLABBINCK F. 2017: Pittem, Paardestraat (Pittem, West-Vlaanderen). Deel 2: verslag van resultaten van de opgraving, Sint-Michiels-Brugge.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Vooronderzoek Paardestraat

Paardestraat (Pittem)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Paardestraat (Pittem)
De opgraving vond plaats in de Paardestraat te Egem. Er werden sporen aangetroffen uit de ijzertijd en de middeleeuwen. De sporen uit de middeleeuwen tonen de aanwezigheid van een erf aan de hand van een hoofdgebouw, enkele bijgebouwen, een waterput, greppels en kuilen. Er werd voornamelijk aardewerk teruggevonden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Paardestraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073048 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.