Gebeurtenis

Opgraving Westlaan

radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, archeologische opgravingen
ID
1073049
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073049

Beschrijving

Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag in opdracht van de gemeente Wevelgem. Het gemeentebestuur wenst over te gaan tot de revitalisering van de industriezone Gullegem-Moorsele. In functie hiervan werden reeds enkele vooronderzoeken verricht in de vorm van een bureaustudie en een proefsleuvenonderzoek. Op basis van deze vooronderzoeken kon de aanwezigheid van bewaarde archeologische resten ter hoogte van het projectgebied worden aangetoond. Het betreft resten uit de volle middeleeuwen. 

Er werd beslist om het terrein op te splitsen in 3 werkputten. Op het terrein werden in totaal 32 vondstnummers uitgeschreven, het gaat hier zowel om
vondsten als stalen. Er werden verschillende stalen genomen met het oog op natuurwetenschappelijk onderzoek en het bekomen van een absolute datering.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: LEFERE M., SLABBINCK F. & POLFLIET B. 2020: Industrieplein (Wevelgem, West-Vlaanderen). Deel 1: verslag van resultaten van de opgraving, Sint-Michiels-Brugge.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:
Toelichting:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Westlaan (Wevelgem)
Tijdens de opgraving uitgevoerd aan het Industrieplein te Gullgem-Moorsele werden verschillende sporen aangetroffen die gedateerd kunnen worden in de periode van de vroege tot volle middeleeuwen. Waarschijnlijk zijn enkele paalsporen afkomstig van een bijgebouw. Het aangetroffen aardewerk dateert vanaf de Karolingische periode tot de volle middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Westlaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073049 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.