Gebeurtenis

Opgraving De Maurissenstraat

zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1073050
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073050

Beschrijving

De geplande werken binnen het projectgebied, gelegen langs de Maurissenstraat te Wielsbeke, omvatten de verkaveling van het terrein in 22 loten en de aanleg van een interne wegenis. 

De opgravingszone werd aangelegd in drie werkputten. Er werden tijdens het onderzoek 54 inventarisnummers uitgedeeld aan vondstmateriaal en 104 spoornummers uitgedeeld aan grondsporen. Daarnaast werden nog 13 inventarisnummers uitgedeeld aan pollenmonsters, macrobotanische stalen, houtskoolstalen en verband bot. Er werden twee profielen geplaatst om de bodemopbouw te omschrijven. 

Het archeologische vlak werd aangelegd op één archeologische niveau, meer bepaald het niveau van de C-horizont. Deze bevond zich op ca. 60 tot 70cm onder het huidige maaiveldniveau.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., FONTEYN P. & WYNS G. 2020: Eindverslag Wielsbeke de Maurissenstraat, Moerbeke-waas.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:
Toelichting:


Relaties

Heeft als voorganger

Vooronderzoek de Maurissenstraat 36

de Maurissensstraat 36 (Wielsbeke)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

de Maurissenstraat (Wielsbeke)
In overeenstemming met de verwachting op basis van het vooronderzoek bracht de archeologische opgraving aan de Maurissenstraat te Wielsbeke sporen aan het licht van een vroegmiddeleeuws erf (ca. late 8ste – 10de eeuw), bestaande uit een bootvormig hoofdgebouw, vier vierpostige bijgebouwen en een waterkuil. Ook het aangetroffen aardewerk komt voornamelijk uit deze periode. Naast vroegmiddeleeuwse sporen werden nog twee sporen van recente datum en enkele sporen van natuurlijke oorsprong geregistreerd. 


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving De Maurissenstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073050 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.