Gebeurtenis

Opgraving Ettelgemsestraat 96

palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1073051
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073051

Beschrijving

Op het terrein zal door de initiatiefnemer de bouw van een handelspand met bijbehorende verharding en nutsvoorzieningen gerealiseerd worden. Deze opgraving volgt op het bureauonderzoek, het booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek.

Er werd 1 werkput aangelegd met een totale oppervlakte van 942 m².

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: DE KETELAERE S. 2020: Eindverslag opgraving Oudenburg Ettelgemsestraat 96. BAAC Vlaanderen rapport nr. 1578, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Booronderzoek Ettelgemsestraat 96

Ettelgemsestraat 96 (Oudenburg)

Vooronderzoek Ettelgemsestraat 96

Ettelgemsestraat 96 (Oudenburg)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ettelgemsestraat 96 (Oudenburg)
Binnen de site werden bijna uitsluitend Merovingische sporen aangetroffen. Het gaat onder andere om enkele waterputten/waterkuilen en paalkuilen. Er werd ook een fragment van een wegtracé met karresporen aangetroffen en twee spiekers waarvan er één in de late ijzertijd gedateerd kon worden. Het was hierdoor niet mogelijk om de functie van de site te bepalen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Ettelgemsestraat 96 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073051 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.