Gebeurtenis

Opgraving Gitsestraat II

anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, micromorfologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1073052
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073052

Beschrijving

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen verkaveling. De vlakdekkende opgraving volgt op een archeologienota (bureauonderzoek) en een nota (landschappelijk bodemonderzoek en proefsleuven).

De vlakdekkende opgraving heeft betrekking op fase één en twee van de geplande verkaveling. In totaal is bij zone 1 een oppervlakte van 1.547,21m2
onderzocht in één werkput, bij zone 2 was dit 9.061,41m2 verdeeld over zes werkputten. Het volledige plangebied heeft een oppervlakte van 10.608,62m2.

Tijdens de opgraving zijn in totaal 323 sporen geregistreerd en zijn er 309 vondstcontexten geborgen. De sporen kunnen worden toegewezen aan de metaaltijden, de Romeinse Tijd, de (volle) Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Dateringen zijn voornamelijk gebaseerd op het aardewerk dat uit de sporen afkomstig is.

Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  :

Bronnen

Bron: BELIS B., SIEMENS J., VAN KERKHOVEN I., JENNES N., DE WACHTER M., MACHIELS R., BOSMAN A., HUIZER J., VAN ASCH N., DIJKSHOORN M., LORENZOTTI S., BEEKMAN B., VAN KAPPEL K. & VAN DER LAAN J. 2020: Houtskoolmeilers en een militair kampement in Roeselare. Een archeologische opgraving te Roeselare, Gitsestraat, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Vooronderzoek Gitsestraat I

Gitsestraat (Roeselare)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Gitsestraat (Roeselare)
In het noordelijke plangebied dateren de vroegste sporen uit de volle middeleeuwen. Het terrein werd op dit moment gebruikt als landbouwszone. Verschillende greppels vormen een gelijktijdig greppelsysteem, één daarvan watert mogelijk af in een poel. Deze poel lijkt gebruikt te zijn als veekuil. Pas in de nieuwe tijd loopt er een perceelsgreppel dwars door het plangebied deze heeft een andere oriëntatie dan de eerdere Middeleeuwse greppels. Er werden ook sporen aangetroffen van een militair kampement uit de 18de eeuw die waarschijnlijk gerelateerd kunnen worden aan de Spaanse of Oostenrijkse Successieoorlog.  Het jongste spoor binnen het plangebied is een munitiekuil uit WOI.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Gitsestraat II [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073052 (Geraadpleegd op )