Gebeurtenis

Opgraving Koningstraat 16

archeologische opgravingen
ID
1073053
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073053

Beschrijving

Het uitgevoerde archeologisch onderzoek kadert binnen de geplande realisatie van een nieuwbouw. De werfbegeleiding vormt een laatste luik binnen het archeologisch traject.

De opgraving werd uitgevoerd binnen 5 werkputten. 

Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Bronnen

Bron: DE GRYSE J. & EGGERMONT S. 2020: Koningstraat 16 (Gent, Oost-Vlaanderen). Deel 1: eindverslag, Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Koningstraat 16 (Gent)
De aangetroffen sporen en vondsten leveren belangrijke informatie op over de morfologie van S95 (een middeleeuws steen) en zijn latere aanpassingen. Het gaat hier onder meer om muurresten, vloeren, een haardplaats en een beerput. Er werd veel Doornikse kalksteen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Koningstraat 16 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073053 (Geraadpleegd op )