Gebeurtenis

Opgraving Hellestraat

anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1073054
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073054

Beschrijving

De initiatiefnemer plant hier in opdracht van de gemeente Wervik een verkaveling. De opgraving volgt op het bureauonderzoek en het proefsleuvenonderzoek.

Er werden 10 werkputten aangelegd voor een totale oppervlakte van 13.640 m². Het bodemarchief omvatte één archeologisch relevant niveau, onmiddellijk onder de bouwvoor. In totaal werden er in vlak 1 1174 spoornummers uitgedeeld. Binnen vlak 2 werden er 25 spoornummers uitgedeeld.

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 26-01-2021

Bronnen

Bron: DE KETELAERE S. 2020: Eindverslag opgraving Wervik, Hellestraat. BAAC Vlaanderen rapport nr. 1599, Gent.
Type: literatuur
Datum: 18-11-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hellestraat (Wervik)
De archeologische site kan in drie fasen worden onderverdeeld: een Romeinse fase, een (post) middeleeuwse fase en een fase tijdens de Eerste Wereldoorlog. Uit de Romeinse periode komen sporen van hoofdgebouwen, bijgebouwen, erfafbakeningen en crematiegraven. Uit de (post) middeleeuwse fase is een oude hoeve gekend en uit de periode van de Eerste wereldoorlog komen verschillende bomkraters en loopgraafsegmenten.