Gebeurtenis

Opgraving Albertplein

archeologische opgravingen
ID
1073055
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073055

Beschrijving

De initiatiefnemer plant de bouw van een parkeergarage met twee bouwlagen en daarboven de aanleg van een plein en de bouw van een paviljoen in Knokke op het Albertplein ter hoogte van Zeedijk 752. De opgraving werd uitgevoerd aan de hand van een werfbegeleiding.

In totaal werd er één werkput aangelegd met een oppervlakte die varieerde op vlak 1 van 66 m² en die op vlak 4 werd uitgebreid naar 73 m². In totaal werden 7 grondsporen opgetekend. Er werd een antitankgracht uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen.

Auteurs :  GATE
Datum  :

Bronnen

Bron: LALLO P., DECONYNCK J. & VERGAUWE R. 2020: Knokke Albertplein-Zeedijk. Eindrapport opgraving 2020J90, Bredene.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Albertplein (Knokke-Heist)
De opgraving werd georganiseerd als een werfbegeleiding. In de werkput werden de goed bewaarde restanten van een antitankgracht uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Albertplein [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073055 (Geraadpleegd op )