Gebeurtenis

Opgraving Markt 36

zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1073057
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073057

Beschrijving

Er waren verschillende werken gepland in functie van de realisatie van onder meer een appartementsgebouw, een parking, een luifel, putten en leidingen. Daarvoor werden de reeds staande structuren afgebroken. Deze opgraving volgt op een bureauonderzoek en een vooronderzoek door middel van proefputten.

Het oppervlak dat was afgebakend bedroeg 270m². In praktijk werd 180m² onderzocht. De volledige geadviseerde zone werd beschouwd als ‘werkput 1’ (WP1). Daarnaast werden ook stalen genomen voor verder natuurwetenschappelijk onderzoek.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Bronnen

Bron: VANHOLME N., DE MULDER J. & RYSSAERT C. 2020: Archeologisch onderzoek Markt 36, Deinze. Eindverslag – 2018K251, Eke.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Vooronderzoek Markt 36

Markt 36 (Deinze)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Markt 36 (Deinze)
Het archeologisch onderzoek is het gevolg van de afbraak en de bouw van onder meer een nieuw appartementsgebouw op de Markt in Deinze. Er werden sporen, structuren en vondsten aangetroffen vanaf de volle middeleeuwen tot recente periodes. De sporen betreffen onder meer kuilen, kelders, waterputten, cultuurlagen, greppels en ophogingslagen. De data die werd ingezameld overspannen een gebruiksevolutie van het terrein over meer dan 1000 jaar. 


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Markt 36 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073057 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.