Gebeurtenis

Verkennend archeologisch booronderzoek Schulensmeer zone L

verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1073059
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073059

Beschrijving

Na een landschappelijk booronderzoek werden zones geselecteerd voor een verkennend booronderzoek. Het booronderzoek werd uitgevoerd met een boorkop met diameter 12cm. In totaal werden 32 boringen geplaatst. Het booronderzoek was beperkt tot de verstoringsdiepte.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: JENNES N., ADRIAENSEN J., PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2021: Nota Lummen/Herk-De-Stad, Schulensmeer, deelzone L, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Linkhoutstraat (Lummen)
Na een landschappelijk booronderzoek werd achtereenvolgens een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het landschappelijk en verkennend booronderzoek was in diepte beperkt. Het verkennend booronderzoek leverde geen archeologische indicaties op. De sporen uit het proefsleuvenonderzoek konden gerelateerd worden aan greppels uit de Nieuwe Tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verkennend archeologisch booronderzoek Schulensmeer zone L [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073059 (Geraadpleegd op )