Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Schulensmeer deelzone L

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1073061
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073061

Beschrijving

Uit het landschappelijk booronderzoek werden 3 zones geselecteerd waar mogelijk een hogere zandige opduiking gesitueerd werd. In deze zones werden telkens 1 doorlopende sleuf aangelegd.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: JENNES N., ADRIAENSEN J., PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2021: Nota Lummen/Herk-De-Stad, Schulensmeer, deelzone L, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Linkhoutstraat (Lummen)
Na een landschappelijk booronderzoek werd achtereenvolgens een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het landschappelijk en verkennend booronderzoek was in diepte beperkt. Het verkennend booronderzoek leverde geen archeologische indicaties op. De sporen uit het proefsleuvenonderzoek konden gerelateerd worden aan greppels uit de Nieuwe Tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Schulensmeer deelzone L [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073061 (Geraadpleegd op )