Gebeurtenis

Opgraving Kasteelstraat

zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1073062
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073062

Beschrijving

In opdracht van Sociale Huisvestingsmaatschappij WoonWel en architectenbureau Ampe.Trybou omvatten de werkzaamheden op het terrein de bouw van 18 sociale huurappartementen met ondergrondse parking, na de afbraak van de bestaande bebouwing. Deze opgraving volgt op een bureauonderzoek en een proefsleuvenonderzoek.

De opgraving werd uitgevoerd in twee fasen. Voor de uit te voeren archeologische opgraving werd een zone van 966 m² afgebakend en werd er gekozen om alles als één werkput aan te leggen en te administreren. De volledige oppervlakte werd in één archeologische niveau/vlak opgegraven. Het sporenbestand bestond uit slechts vier antropogene sporen, die in de late middeleeuwen gedateerd kunnen worden.

Er werden stalen genomen in functie van natuurwetenschappelijk onderzoek.

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: DE WITTE A. 2020: Eindverslag Opgraving Gistel, Kasteelstraat 4-16. BAAC Vlaanderen rapport nr. 1463, Gent.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting:


Relaties

Heeft als voorganger

Vooronderzoek Kasteelstraat

Kasteelstraat (Gistel)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kasteelstraat 4-16 (Gistel)
In het plangebied aan de Kasteelstraat-Kaaistraat te Gistel werd een nieuwbouw van 18 sociale huurappartementen met ondergrondse parking gepland. Het sporenbestand bestond uit slechts vier antropogene sporen, namelijk drie grachten en een kuil., die in de late middeleeuwen gedateerd kunnen worden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Kasteelstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073062 (Geraadpleegd op )