Gebeurtenis

Opgraving Regenbeekstraat

radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1073065
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073065

Beschrijving

Deze opgraving volgt op een bureauonderzoek en een landschappelijk booronderzoek. De opgraving gebeurde aan de hand van een werfbegeleiding waarbij er in het projectgebied een nieuw bedrijf gebouwd zal worden. Het omvat een kantoorgebouw, loods, ovengebouw, losbunkers, verharding en groen.

De profielput werd machinaal aangelegd tot op het paleolandschappelijk relevant niveau. Bij de aanleg van het profiel konden afzettingen herkend worden uit minstens 5 verschillende fasen. Verder zijn er geen antropogene sporen of vondsten aangetroffen. Er werden verschillende bulkstalen genomen voor C-14 datering, archeobotanisch en zaden en vruchten onderzoek. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba

Bronnen

Bron: TIMMERMANS E., JANSSENS D. & JANSSENS N. 2020: Eindverslag Roeselare Regenbeekstraat (West-Vlaanderen). ADEDE archeologisch rapport 655, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Regenbeekstraat (Roeselare)
Bij de aanleg van het profiel konden afzettingen herkend worden uit minstens 5 verschillende fasen. Een eerste fase bestaat uit fluviatiele afzettingen te dateren in het Weichseliaan. Bij enkele van deze lagen werden C14-dateringen uitgevoerd, die deze in de late bronstijd-midden ijzertijd plaatsen. Er werden verder geen sporen van menselijke activiteit aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Regenbeekstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073065 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.