Gebeurtenis

Opgraving Kerkstraat

archeologische opgravingen
ID
1073069
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073069

Beschrijving

Het volledige traject werd uitgevoerd naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag waarbij de betrokken percelen
binnen een archeologische zone liggen. Op het terrein wordt de renovatie van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Dendermonde voorzien. Deze opgraving volgt op een bureauonderzoek en een proefputtenonderzoek.

De oppervlakte van de archeologische opgraving bedraagt ca. 344 m². De bovengrond van de opgravingsvlakken werd verwijderd tot op het archeologisch leesbare niveau, bepaald door de leidinggevende archeoloog. Het onderzoeksterrein werd opgedeeld in drie werkputten.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: VERVOORT R., HELLINX A. & REYNS N. 2020: Eindverslag archeologische opgraving. Dendermonde, Kerkstraat 47. Rapporten All-Archeo bvba 979, Bornem.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:
Toelichting:


Relaties

Heeft als voorganger

Vooronderzoek Kerkstraat 47

Kerkstraat 47 (Dendermonde)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kerkstraat 47 (Dendermonde)
De oudste resten van bewoning uit de opgraving dateren uit de late middeleeuwen. De resten dateren uit de 15de eeuw en mogelijk zelfs uit de 14de eeuw. Het gaat meer bepaald om muren. Uit de nieuwe tijd werden ook muurresten, een kelder, een cisterne, een beerput en een gracht opgegraven. Sporen uit de nieuwste tijd omvatten opnieuw muurresten en puinkuilen. De site toont het onafgebroken gebruik van het terrein vanaf de late middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Kerkstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073069 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.