Gebeurtenis

Opgraving Hoge Wieltjesgracht

radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1073071
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073071

Beschrijving

De vzw Wieltjesgracht vroeg een stedenbouwkundige vergunning aan voor het uitbreiden van het woonzorgcentrum Wieltjesgracht. De uitbreiding voorziet in 12 kamers, 3 polyvalente ruimtes, 3 vergaderruimtes, bergingen en sanitaire voorzieningen. D.m.v. een vlakdekkende opgraving werd getracht om de bewoningsgeschiedenis van het onderzoeksgebied te reconstrueren. Eén zone kon slechts beperkt onderzocht worden t.g.v. historische vervuiling. 

Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Bronnen

Bron: DE GRYSE J., EGGERMONT S., VAN DEN DORPEL A. & WILLAERT A. 2020: Ieper, Hoge Wieltjesgracht (Ieper, West-Vlaanderen). Deel 1: eindverslag, Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hoge Wieltjesgracht (Ieper)
Tijdens de opgraving hebben de oudste sporen betrekking tot de eerste bebouwing van het kloostercomplex van de Minderbroeders in de 13de eeuw. De sporen omvatten voornamelijk muren, maar ook funderingen, kuilen, een oven en een oude werkvloer. Enkele postmiddeleeuwse structuren zijn een riool, een waterput en een kelder of een beerput.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Hoge Wieltjesgracht [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073071 (Geraadpleegd op )