Gebeurtenis

Verkennend archeologisch booronderzoek Schulensmeer deelzone V

verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1073073
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073073

Beschrijving

Na een landschappelijk booronderzoek werd een zone uitgeselecteerd voor verkennend booronderzoek. Er werden 11 verkennende boringen met een boorkop van 12cm diameter gezet.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: JENNES N., ADRIAENSEN J., PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2021: Nota Lummen/ Herk-De-Stad, Schulensmeer, deelzone V en W, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Schulen (Herk-de-Stad), Linkhout (Lummen)
Op basis van het landschappelijk onderzoek dat beperkt was in oppervlakte en diepte, werd een zone noordelijk geselecteerd voor een verkennend booronderzoek. Er werden geen indicatoren aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verkennend archeologisch booronderzoek Schulensmeer deelzone V [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073073 (Geraadpleegd op )