Gebeurtenis

Verkennend archeologisch booronderzoek Schulensmeer deelzone I

verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1073074
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073074

Beschrijving

Na een landschappelijk booronderzoek werd een verkennend booronderzoek uitgevoerd met een boorkop van 12cm diameter. In totaal werden 55 boringen gezet in een grid van 10 bij 12m. In 3 zones werden in een grid van 5 bij 6m nog eens 59 bijkomende boringen gezet.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: JENNES N., ADRIAENSEN J., PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2021: Nota Lummen/Herk-De-Stad, deelzone I, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Schulen (Herk-de-Stad)
Op een deel van het terrein werd een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd gevolgd door een proefsleuvenonderzoek. Het onderzoek was beperkt in de diepte. Beide onderzoeken leverde geen archeologische indicatoren op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verkennend archeologisch booronderzoek Schulensmeer deelzone I [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073074 (Geraadpleegd op )