Gebeurtenis

Vooronderzoek Schulensmeer deelzone I

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1073075
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073075

Beschrijving

Na het verkennend booronderzoek werden 3 proefsleuven en 2 kijkvensters aangelegd.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: JENNES N., ADRIAENSEN J., PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2021: Nota Lummen/Herk-De-Stad, deelzone I, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Schulen (Herk-de-Stad)
Op een deel van het terrein werd een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd gevolgd door een proefsleuvenonderzoek. Het onderzoek was beperkt in de diepte. Beide onderzoeken leverde geen archeologische indicatoren op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Schulensmeer deelzone I [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073075 (Geraadpleegd op )