Gebeurtenis

Opgraving Rijselseweg 80

zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1073076
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073076

Beschrijving

Het archeologische onderzoek kadert in de ontwikkeling van een DATS-24 tankstation met gecomprimeerd aardgas. De archeologische opgraving volgt op een bureauonderzoek en een proefsleuvenonderzoek. 

De volledige oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 1.022m². Hiervan werd 676m² aangeduid als terrein dat opgegraven diende te worden. Hiervoor werd er gewerkt in 4 werkputten. Voor het fysisch geografisch onderzoek zijn er twee profielen in werkput 2 en één in werkput 4
gedocumenteerd. Waar mogelijk zijn sporen bemonsterd voor natuurwetenschappelijk onderzoek. 

Tijdens de opgraving zijn in totaal 135 sporen en 5472 vondsten geregistreerd. Ze kunnen voornamelijk worden toegewezen aan de Late Middeleeuwen en de Nieuwste Tijd.

Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  :

Bronnen

Bron: DE RIJK P., DE RUE Y., DE WACHTER M., DIJKSHOORN M., LEMAHIEU J., MELKERT M., PIESSENS D., VAN ASCH N., VAN DEN NOTELAER D., VAN ENGELDORP GASTELAARS H., VERDUIN J. & VERNIMMEN T. 2020: Wonen, werken, en oorlog voeren buiten de stadsrand van Ieper. Een archeologische opgraving aan de Rijselseweg 80 te Ieper, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Vooronderzoek Rijselseweg 80

Rijselseweg 80 (Ieper)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Rijselseweg 80 (Ieper)
Tijdens de opgraving zijn in totaal 135 sporen geregistreerd. Ze kunnen voornamelijk worden toegewezen aan de Late Middeleeuwen en de Nieuwste Tijd. De sporen uit de Nieuwste tijd betreffen voornamelijk restanten van het huis uit de 19e eeuw dat op het plangebied stond en sporen uit de Eerste Wereldoorlog. De sporen uit de Late Middeleeuwen omvatten grondsporen zoals kuilen, paalkuilen of greppels. Het onderscheid tussen beide fasen is duidelijk waar te nemen doordat er tussen de twee fasen een dik antropogeen ophogingspakket bevond. De vondsten geassocieerd bij deze contexten ondersteunen deze datering. Naast sporen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwste Tijd werd er ook een beperkt aantal contexten uit de Nieuwe Tijd aangesneden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Rijselseweg 80 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073076 (Geraadpleegd op )