Gebeurtenis

Herinventarisatie grafheuvels Heverleebos

archeologische veldkartering, laseraltimetrie, inventarisatie
ID
1073077
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073077

Beschrijving

Het Heverleebos en het nabijgelegen Meerdaalwoud vormen samen één van de grootste boscomplexen van Vlaanderen. Dankzij het feit dat deze gebieden reeds lang als bos in gebruik zijn bevatten ze een voor Vlaanderen uniek en goed bewaard archeologisch bodemarchief, met gekende
sites van de prehistorie tot de Nieuwe Tijden. Vooral sinds het ter beschikking komen van het eerste Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHMV) in de periode 2004-2005 was er vernieuwde aandacht voor dit erfgoed, met onder andere de archeologische inventaris opgesteld door Sara Adriaenssens, en bijvoorbeeld studies van gesloten depressies en erosiegeulen. Het boek ‘Miradal’ biedt een overzicht van dit erfgoed in Heverleebos en Meerdaalwoud. Voor een aantal van de heuvels in Meerdaalwoud maakte Monumentenwacht in 2011 een inspectierapport. Uit deze overzichten bleek dat er in het Heverleebos rond 1900 minstens 24 grafheuvels bekend en gelokaliseerd waren. Op basis van het DHMVI en terreinwaarnemingen kon Adriaenssens er 11 van herkennen en lokaliseren.

Ondertussen kwam een nieuwe versie van het Digitaal Hoogtemodel beschikbaar (DHMV2). Dit instrument laat toe om topografische terreinmodellen op te bouwen met een rasterresolutie van 0,25m², vele malen preciezer dus dan het eerste DHMV waarvan de precisie van de brondata een precisie toeliet van rasters van 4 m². Met behulp van het nieuwe DHMV2 blijken nu nagenoeg alle in de 19e eeuw gekende grafheuvels nog lokaliseerbaar. Daarnaast werden er op basis van deze nieuwe DHM versie nog een aantal eerder niet op het kaartje aangeduide grafheuvels herkend, wat het aantal (vermoedelijke) grafheuvels op 29 brengt.

Deze locaties werden op 5 februari, 25 juni 2019 en op 15 januari 2020 geïnspecteerd en daarbij werd ook aandacht besteed aan de impact van het (huidige) bosbeheer op de aanwezige relicten. Aan de hand hiervan is een nieuwe publicatie uitgebracht voor de herinventarisatie van deze grafheuvels.

Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  :

Bronnen

Bron: MEYLEMANS E., DE BIE M. & GOEMINNE N. 2021: Een herinventarisatie van prehistorische grafheuvels in Heverleebos. Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 171, Brussel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nieuwe Dreef, Praegeweg (Leuven)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herinventarisatie grafheuvels Heverleebos [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073077 (Geraadpleegd op )