Gebeurtenis

Vooronderzoek Heirstraat 453

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073080
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073080

Beschrijving

Na een landschappelijk profielputtenonderzoek om de bodembewaringstoestand na te gaan werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Drie proefsleuven werden loodrecht georiënteerd op de huidige Heirstraat. Bijkomend werden 2 kleinere sleuven parallel aan de middelste sleuf aangelegd.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: DEVILLE T. & HOUBRECHTS S. 2021: Heirstraat te Opgrimbie. Landschappelijk profielputtenonderzoek en proefsleuvenonderzoek, Condor Rapporten 628, Hasselt.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Heirstraat 453 (Maasmechelen)
Het proefsleuvenonderzoek leverde 15 kuilen, 9 greppels en 2 paalkuilen van onbekende datering op. Twee kuilen en één paalkuil met paalkern werden toegewezen op basis van het vondstmateriaal en de gegevens uit het bureauonderzoek aan de Nieuwste Tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Heirstraat 453 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073080 (Geraadpleegd op )