Gebeurtenis

Vooronderzoek Heirstraat 453

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073080
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073080

Beschrijving

Na een landschappelijk profielputtenonderzoek om de bodembewaringstoestand na te gaan werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Drie proefsleuven werden loodrecht georiënteerd op de huidige Heirstraat. Bijkomend werden 2 kleinere sleuven parallel aan de middelste sleuf aangelegd.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 02-02-2021

Bronnen

Bron: DEVILLE T. & HOUBRECHTS S. 2021: Heirstraat te Opgrimbie. Landschappelijk profielputtenonderzoek en proefsleuvenonderzoek, Condor Rapporten 628, Hasselt.
Type: literatuur
Datum: 2021


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Heirstraat 453 (Maasmechelen)
Het proefsleuvenonderzoek leverde 15 kuilen, 9 greppels en 2 paalkuilen van onbekende datering op. Twee kuilen en één paalkuil met paalkern werden toegewezen op basis van het vondstmateriaal en de gegevens uit het bureauonderzoek aan de Nieuwste Tijd.