Gebeurtenis

Vooronderzoek Damme Ruilverkaveling A11

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1073081
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073081

Beschrijving

In het kader van een ruilverkaveling voor infrastructuurwerken werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een tracé tussen de Ten Doelestraat te Oostkerke en de Sabtsweg te Hoeke.

In totaal werden er zes sleuven aangelegd met een gezamenlijke oppervlakte van 988 m². Binnen de sleuven werden voornamelijk sporen van veenontginning aangetroffen en sporen die wijzen op het gebruik van het plangebied als landbouwgrond.

Auteurs :  Raap België bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: CLAUS A., 2020: Proefsleuvenonderzoek - Ruilverkaveling A11, Damme, Eke.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sabtsweg (Damme)
In het kader van een ruilverkaveling voor infrastructuurwerken werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een tracé tussen de Ten Doelestraat te Oostkerke en de Sabtsweg te Hoeke.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Damme Ruilverkaveling A11 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073081 (Geraadpleegd op )