Gebeurtenis

Opgraving Sint-Jorisplein

conservatie, metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1073083
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073083

Beschrijving

Tijdens de archeologische opgraving werd een oppervlakte van ca. 1150 m² onderzocht. Het terrein werd opgegraven in 1 werkput en 3 vlakken.

Alle aangetroffen archeologische resten, sporen, vondsten en eventuele stalen zijn beschreven en geregistreerd.

Er werden in totaal 16 spoornummers uitgedeeld. Het betreft voornamelijk muurwerk. Slechts één grondspoor werd blootgelegd, namelijk een greppel. Er werden geen spoorcombinaties waargenomen.

Tijdens het archeologisch onderzoek werden 11 vondstnummers uitgedeeld. Daarnaast werden met behulp van een metaaldetector 166 metalen puntvondsten geregistreerd (PV). Op de storthopen werden bovendien nog 123 metaalvondsten aangetroffen. Het vondstmateriaal werd gewassen en relevante vondsten werden gefotografeerd. Alle vondsten zijn opgenomen in een determinatietabel.Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: J. CLAESEN, B. VAN GENECHTEN, G. VERBEELEN, E. DIRIX, A. SYS, E. AUDENAERT & K. BOUCKAERT 2018: NOTA TIENEN – BROEKSTRAAT/SINT-JORISPLEIN, ARCHEBO-RAPPORT 2017J70, Kortenaken
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Jorisplein (Tienen)
Bij een archeologische opgraving werden zowel sporen van de voormalige 19de-eeuwse rijkswachtkazerne als de vermoedelijke tuinmuur van het middeleeuwse Minderbroederklooster aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Sint-Jorisplein [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073083 (Geraadpleegd op )