Gebeurtenis

Vooronderzoek Ieper Steendam

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1073091
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073091

Beschrijving

Naar aanleiding van een nieuwe verkaveling aan de Steendam te Ieper werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij werden vijf proefsleuven aangelegd met een oppervlakte van 411 m².

Auteurs :  Raap België bvba
Datum  : 03-02-2021

Bronnen

Bron: VANHOLME N. & THOMAS G., 2020: Verkaveling aan Steendam, Ieper Veldprospectie - Proefsleuvenonderzoek - Nota - Archeologisch Vooronderzoek, Eke.
Type: literatuur
Datum: 08-01-2021


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Steendam (Ieper)
Naar aanleiding van een nieuwe verkaveling aan de Steendam te Ieper werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij werden enkele greppels aangetroffen, alsook resten uit de Eerste Wereldoorlog.