Gebeurtenis

Vooronderzoek Brugge Peterseliestraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1073092
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073092

Beschrijving

In het kader van een herbestemmingsproject voor sociale huisvesting werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij werden drie proefsleuven aangelegd met een totale oppervlakte van 258 m².

Auteurs :  IOED Raakvlak
Datum  :

Bronnen

Bron: ROELENS F., MIKKELSEN J.H. & LANDSCHEERE C., 2020: Peterseliestraat, Brugge: Resultaten archeologische prospectie met ingreep in de bodem (proefsleuvenonderzoek), Brugge.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Peterseliestraat 23 (Brugge)
In het kader van een herbestemmingsproject voor sociale huisvesting werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij werden negen sporen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Brugge Peterseliestraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073092 (Geraadpleegd op )