Gebeurtenis

Vooronderzoek Aalst Siesegemkouter IB

verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, bureauonderzoek
ID
1073094
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073094

Beschrijving

Voor de aanleg van wegenis, bufferbekkens en paden voor een bedrijventerrein werd vooronderzoek uitgevoerd.  Het betreft een onderzoekszone van ca. 11 hectare. Op het landschappelijk en verkennend booronderzoek volgde een proefsleuvenonderzoek.  Er werden sporen aangetroffen maar geen steentijd artefacten.

Auteurs :  Zeebroek, Inge
Datum  :

Bronnen

Bron: JANSSENS D., THOMAS H., VAN DEN BERGHE K., VAN EYNDE M. & VAN WETTER S. 2020: Nota Siesegemkouter, Adede archeologisch rapport 503, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Siesegemlaan (Aalst)
Het proefsleuvenonderzoek leverde 172 sporen op. 1 spoor bevatte aardewerk uit de metaaltijden. Het booronderzoek leverde geen steentijdindicatoren op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Aalst Siesegemkouter IB [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073094 (Geraadpleegd op )