Gebeurtenis

Opgraving Ooievaarstraat 28 - 36

zaden- en vruchtenonderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1073095
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073095

Beschrijving

Op basis van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem werd een opgraving en werfbegeleiding opgelegd. Tijdens de archeologische opgraving werd een oppervlakte van ca. 250 m² onderzocht. Het terrein werd opgegraven in 1 werkput en 2, plaatselijk 3 vlakken.

Tijdens het onderzoek werden uit enkele laatmiddeleeuwse beerkuilen 10-liter stalen genomen. Deze stalen kunnen bruikbaar zijn om eetgewoonten in deze periode te achterhalen. In het staal van spoor 6 kunnen visueel pitten onderscheiden worden.

Van de aangetroffen muurresten werden representatieve stalen genomen. Hierbij werd gelet op de aanwezigheid van eventuele mortel. Deze mortel kan namelijk in aanmerking komen voor een mortelanalyse. Ook de bouwstenen kunnen belangrijke informatie opleveren.

Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: CLAESEN J., VAN GENECHTEN B., DEVROE A., VERBELEN G. 2016: Archeologienota Tienen- Ooievaarstraat, 'Hertogensite', Archebo rapport 2016/038.
Type: literatuur
Datum:

Bron: CLAESEN J.. VAN GENECHTEN B., AUDENAERT E., BOUCKAERT K. & DOUCET A. 2021: Eindverslag Tienen-Ooievaarstraat, Archebo rapport 2019/B255, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Archeologisch vooronderzoek Alexianenweg

Alexianenweg, Ooievaarstraat (Tienen)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ooievaarstraat 28-36 (Tienen)
Tijdens de archeologische opgraving werden in totaal 12 sporen en 24 muurresten aangetroffen. Een deel van deze sporen en muren behoort tot een oudere bewoningsfase langsheen de Ooievaarstraat. Naar alle waarschijnlijkheid handelt het hier om een laatmiddeleeuws erf (14de-15de eeuw).


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Ooievaarstraat 28 - 36 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073095 (Geraadpleegd op )